Octopos je softver za upravljanje poslovanjem u ugostiteljstvu i maloprodaji. Karakteristike našeg rešenja su visoka modularnost i mogućnost povezivanja sa eksternim sistemima.

Karakteristike

Veliki broj modula, od kojih su neki:

  • Kasa
  • Administracija
  • Android
  • Loyalty
  • Web live
  • TV za kuhinjske porudžbine